Obec Dolní Němčí: Tel.: 572 648 721; 572 648 449 Fax: 572 648 709 | E-mail: sekretariat@dolni-nemci.cz | Úřední hodiny: pondělí, středa 7.00-11.30, 12.30-16.00 hod


Rozcestník


Obecní úřad Zastupitelstvo obce Obecní zpravodaj Letecké snímky
Zákon
č. 106/1999 Sb.
Úřední deska Obecně závazné vyhlášky Symboly obce
Historie obce Kronika obce ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mateřská škola
Územní plán obce
Dolní Němčí
Povodňový plán obce
Dolní Němčí
Hřbitov Formuláře ke staženíHistorie obce


Podle historických průzkumů vznikla obec Dolní Němčí již ve 13. Století jako kolonie částečně s německým obyvatelstvem, které se však postupně počeštilo a srostlo s místním krajem, ale první písemná zmínka o obci se objevuje v r. 1358.

V našem kraji bylo centrum slavné Velkomoravské říše, které už čtyři století předtím zaznamenalo svou velkou slávu příchodem křesťanské víry a učených slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Avšak území na němž se obec nachází bylo obydleno mnohem dříve, jak vysvítá z bohatých archeologických nálezů, které zde dokumentují keltské sídliště.

Podle ranné středověké historie v místě, kde se Dolní Němčí nachází došlo v roce 1116 k velké bitvě mezi českými a uherskými vojsky. Šlo o pravomoc nad krajem zvaným “Lucká provincie” mezi řekami Váhem v horních Uhrách a Olšavou v dolním toku Moravy. Bitvu vyhrála česká vojska a tím byly dány hranice českého státu na hřebenech Bílých Karpat a provincii jako moravského území. Lucká provincie patřila pánu Borešovi z Oseku, který začal na své území kolonizovat a od roku 1255 používal ke kolonizaci i německého obyvatelstva. Střediskem Luckého kraje byla vlčnovská tvrz, do které patřily obce Dolní, Horní a Suché Němčí, Slavkov, Boršice a Velká nad Veličkou. Jeho další expanze však narážela na odpor u vzkvétajícího města Brodu (později Uherského) a před rokem 1278 bylo Boršovo panství zlikvidováno a všechny ostatní obce byly dány do nájmu Brodu. Po rozdělení Boršova panství bylo Němčí několikrát prodáno a konečně v roce 1531 přešla obec trvale pod Jana z Kunovic, pána Ostrohu a Brodu.

V roce 1611 koupily Uherský Brod páni z Kounic a Dolní Němčí bylo podstoupeno Ostrohu. Po vpádu Kuruců v roce 1663 byla většina okolních vesnic vypálena, ale Kuruci se dostali pouze po hranice herského Brodu a tak bylo Dolní Němčí částečně vypáleno a část obyvatelstva odvlečena. V 17. století lze v Dolním Němčí mluvit jen o třech ulicích kolem potoka Okluky. Rok 1866 přinesl nečekaný vpád pruských vojsk a v obci se objevila cholera, na kterou zemřelo 59 osob.

Co se týká samotného jména obce, i to prodělalo značný vývoj. Původní název Nyemczie, doložený z roku 1358, se v roce 1592 změnil na Dolní Niemczy a potom v roce 1848 na Unter Niemtchi. Od roku 1872 se dávala přednost jménu Dolněmčí, které přetrvalo až do roku 1925, kdy bylo oficiálně zavedeno nynější jméno Dolní Němčí.

Kalendář akcí

<
>

Počasí v Dolním Němčí